Kakitangan Teknikal

En. Fairuz b. Ibrahim
Penolong Pegawai Sains Kanan
Tel : 09-6683473
Emel : fairuz@umt.edu.my
zackEn. Zainuriman b. Ideris
Ketua Pembantu Makmal
Tel : 09-6683488
Emel : iman@umt.edu.my
mek-rosPn. Rosmawati bt. Mansor
Pembantu Makmal (Kanan)
Tel : 09-6683132
Emel : rosh@umt.edu.my
fatahEn. Abdul Fatah b. Ismail
Pembantu Makmal (Kanan)
Tel : 09-6683492
Emel : fattah@umt.edu.my
azriEn. Wan Azri Kamel b. Wan Awang
Pembantu Makmal (Kanan)
Tel : 09-6683492
Emel : azri@umt.edu.my
waPn. Wamalia Bt. Abdullah
Pembantu Makmal
Tel : 09-6683473
Emel :wama@umt.edu.my