Program Sains Komputer

Y. Bhg. Prof. Ts. Dato' Dr. Aziz bin Deraman
PhD (UMIST), M.App.Sci. (Glasgow), SmSn (Kep) (UKM)
Dekan
Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Universiti Malaysia Terengganu

Bidang : Kejuruteraan dan Pengurusan Perisian, Kualiti Perisian, Perancangan Strategik ICT & e-Komuniti
No. Bilik : A26
No. Telefon : 09-6683155/3676
Emel : a.d@umt.edu.my
suzuriProfesor Ts. Dr. Muhammad Suzuri Bin Hitam
PhD (Leeds), B.Tech (Hons) (USM)
Profesor
Penyelaras Penyelidikan dan Inovasi

Bidang:Kecerdasan Buatan, Pemprosesan Imej dan Robotik
No. Bilik: A2
No. Telefon : 096683478
Emel : suzuri@umt.edu.my
Profesor Ts. Dr. Noor Maizura Binti Mohamad Noor
PhD (Manchester), M.Sc., B.Sc.(UPM)
Profesor /Pengarah
Pusat Pengurusan Bakat dan Inovasi

Bidang : Sistem Sokongan Keputusan, Sistem Maklumat
No. Bilik : C10
No. Telefon : 3159
Emel : maizura@umt.edu.my
Prof. Madya Ts. Dr. Ahmad Shukri bin Mohd Noor
PhD (UTHM), MSc (KUSTEM), B.Sc. (Conventry)
Timbalan Dekan (Akademik dan HEP)

Bidang : Pengkomputeran Teragih dan Sistem Maklumat
No. Bilik : A4
No. Telefon : 096683345
Emel : ashukri@umt.edu.my
zurianaDr. Zuriana Binti Abu Bakar
PhD (Queensland), M.Sc. (UPM), B.Sc. (UTM)
Pengerusi Program Sarjana Sains Komputer dan Sarjana Teknologi Maklumat / Pensyarah Kanan

Bidang : Interaksi Manusia dan Komputer
No. Bilik : C8
No.Telefon: 096683988
Emel : zuriana@umt.edu.my
dr-masitahDr. Masita @ Masila Binti Abdul Jalil
PhD (UKM), M.Sc.,B.Eng. (Hons) (Warwick)
Pengerusi Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) / Pensyarah Kanan

Bidang : Sistem Komputer dan Kejuruteraan Perisian
No. Bilik : N22
No. Telefon : 096683274
Emel : masita@umt.edu.my
Profesor Madya Dr. Mohd Pouzi Bin Hamzah
PhD (UKM), M.Sc.(Glasgow), B.Sc.(UKM)
Pengarah Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat / Profesor Madya

Bidang : Capaian Maklumat
No. Bilik : C11
No. Tel : 096683348
Emel : mph@umt.edu.my
musProf. Madya Dr. Mustafa Bin Man
PhD (UTM), M.Sc., B.Sc. (UPM)
Profesor Madya

Bidang:Pangkalan Data
No. Bilik: C5
No.Telefon : 096683242
Emel :mustafaman@umt.edu.my
amirProfesor Madya Ts. Dr. Amir Bin Ngah
PhD (Durham), M.Sc. (UPM), B.Sc. (UTM)
Pengerusi Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Informatik Maritim


Bidang : Kejuruteraan Perisian, Penyelenggaraan dan Pengujian Perisian
No. Bilik : A5
No.Telefon : 096683463
Emel : amirnma@umt.edu.my
Prof.Madya Ts. Dr. Noraida Haji Ali
PhD (UKM), M.IT., B.Sc.(Hons)(UKM)
Ketua E-Pembelajaran (PPDSNZ) / Professor Madya
Penyelaras Bakat Pengajaran dan Pembelajaran – e-Learning

Bidang : Kejuruteraan Perisian, Kaedah Formal
No. Bilik : C9
No.Telefon : 096683260
Emel : aida@umt.edu.my
Ts. Dr. Rosmayati Binti Mohemad
PhD (UKM), M.Sc., B.Sc.(UTM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Makmal


Bidang : Sistem Sokongan Keputusan dan Sistem Maklumat
No. Bilik : C16
No. Telefon : 096683974
Emel : rosmayati@umt.edu.my
dr-nuralTs. Dr. Wan Nural Jawahir Binti Wan Yussof
Phd, M.Sc. (UMT), B.IT (KUSTEM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Latihan Industri Program Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian

Bidang : Pemprosesan Imej dan Capaian Imej BerasaskanKandungan
No. Bilik : C29
No.Telefon : 096683635
Emel : wannurwy@umt.edu.my
Dr. Rozniza Binti Ali
Ph.D (Stirling) (Scotland),M.Sc (UiTM), B.Sc. (KUSZA)
Pensyarah
Penyelaras Projek Ilmiah Tahun Akhir ( I )

Bidang : Teknologi Maklumat, Sistem Maklumat Perniagaan
No. Bilik : C19
No. Telefon : 096683237
Emel : rozniza@umt.edu.my
rbmDr. Rabiei Bin Mamat
Ph.D (UTHM) M.Sc. (KUSTEM), B.Sc.(UPM)
Pensyarah Kanan


Bidang : Pangkalan Data Teragih dan Sistem Berprestasi Tinggi
No. Bilik : N3
No.Telefon : 096683766
Emel : rab@umt.edu.my
Dr. Abdul Aziz K Abdul Hamid
PhD (UKM), M.IT (UKM), B.Sc. (Hons)(UKM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Wacana Ilmiah

Bidang : Kejuruteraan Perisian dan Pemprosesan Imej
No. Bilik : A15
No.Telefon : 096683241
Emel : abdulazizkah@umt.edu.my
Dr. Noor Hafhizah Abd Rahim
Ph.D (Bristol) UK, M.Sc(UM), B.Sc(UKM)
Pensyarah
Penyelaras PITA (II)

Bidang : Information,Computer and Communication Technology, Artificial Intelligence, Soft computing
No. Bilik : 21
No.Telefon : 096683719
Emel : noorhafhizah@umt.edu.my
Dr. Suryani Binti Ismail
Ph.D (UTM), MSc. (UPM), BSc. (Hons) (UKM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Kebajikan dan Rekreasi / Kelab Kebajikan Pegawai PPIMG

Bidang : Sistem Maklumat dan Kejuruteraan Perisian
No. Bilik : N23
No. Telefon : 09-6683338
Emel : sue@umt.edu.my
Dr. Farizah Binti Yunus
PhD (UTM), B. Eng (Telecommunication)(UTM), Dip. Eng (Communication)(UTM)
Pensyarah
Penyelaras Bakat Pengajaran dan Pembelajaran – e-Learning

Bidang : Rangkaian / Networking
No. Bilik : 15
No.Telefon : 096683225
Emel: farizah.yunus@umt.edu.my

faizaDr. Faizah Binti Aplop
PhD (Concordia University, Montreal), MSc. in IT (UiTM), BSc.(Hons) in IS (UiTM), American Associate Degree (CIS) (MCC)
Pensyarah

Bidang: Sistem Maklumat, Kejuruteraan Perisian dan Bioinformatik
No. Bilik :16
No.Telefon : 096683372
Emel: faizah_aplop@umt.edu.my

noor-azlizaPn. Noor Azliza Binti Che Mat
M.IT, B.Sc. (Hons) (UKM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Latihan Industri Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim

Bidang : Sistem Maklumat
No. Bilik : C6
No. Telefon : 096683786
Emel : azliza@umt.edu.my
Ts. Pn. Arifah Che Alhadi
M.Sc., B.Sc. (UKM)
Pensyarah
Penyelaras Hal Ehwal Pelajar (HELP)

Bidang : Semantik Web dan Capaian maklumat
No. Bilik : C21
No. Telefon : 096683986
Emel : arifah_hadi@umt.edu.my
mdnorEn. Mohamad Nor Bin Hassan (Cuti belajar)
M.Sc. (UiTM), B.Sc. (Liverpool)
Pensyarah

Bidang : Kejuruteraan Perisian
No. Bilik : N35
No. Telefon : 096683187
Emel : mohamadnor@umt.edu.my
En. Sumazly Sulaiman
MSc. (Cranfield), BSc. (Seoul National University)
Pensyarah / Penyelaras Pensijilan Profesional

Bidang : Rangkaian Komputer dan Telekomunikasi
No. Bilik : N22
No. Telefon : 096683393
Emel : sumazly@umt.edu.my
En. Mohamad Aizat Bin Basir
M.Sc (UUM), B.IT (KUSTEM)
Pensyarah/Penyelaras COMTECH

Bidang:Kecerdesan Buatan dan Kejuruteraan Perisian
No. Bilik : 16
No. Telefon :09-6683182
Emel: aizat@umt.edu.my