Program Matematik

Prof. Dr. Mohd Lazim b. Abdullah
Ph.D (UMT), BSc Ed (Hons) (Malaya)
Profesor/Penyelaras Kumpulan RIG

Bidang : Set Kabur, Statistik Sosial, Sains Pemutusan
No. Bilik : B16
No.Telefon : 09-6683513/3335
Emel : lazim_m@umt.edu.my
dr-fattahProfesor Madya Dr. Abd. Fatah Bin Wahab
Ph.D (USM), SSn (UKM)BSc (H) & MSc (Pure Math) (Karachi University)
Timbalan Dekan (Bakat dan Penyelidikan)

Bidang : Pemodelan Komputeran, Topologi Kabur
No. Bilik : C25
No.Telefon : 09-6683327
Emel : fatah@umt.edu.my

20150612_142947Dr. Ilyani Binti Abdullah
PhD (UTM), MSc, BSc (UKM)
Pengerusi Program Sarjana Muda Sains (Matematik Komputasi)
Pensyarah Kanan

Bidang : Dinamik Bendalir, Persamaan Pembezaan
No. Bilik : C1
No. Telefon : 09-6683476
Emel : ilyani@umt.edu.my
Profesor Madya Dr. Zabidin Bin Salleh
PhD (UPM). MSc (USM0, BSc (Hons, DipEd (UM)
Pengerusi Program Sarjana Matematik , Sarjana Pendidikan Matematik Dengan Teknologi Maklumat dan Statistik Marin
Profesor Madya
Penyelaras Projek Ilmiah Tahun Akhir Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)


Bidang : Topologi, Analisis Fungsian
No. Bilik :
No. Telefon : 09-6683312
Emel ; zabidin@umt.edu.my
dr-imranDr. Che Mohd Imran Che Taib
Ph.D (Oslo), MSc, BSc (KUSTEM)
Pengerusi Program Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)
Pensyarah Kanan

Bidang : Matematik Kewangan Gunaan
No. Bilik : C7
No. Telefon : 09-6683759
Emel : imran@umt.edu.my
dr-norizanProf. Madya Dr. Norizan Binti Mohamed
PhD (UTM), MSc, BSc (UKM)
Penyelaras Mentor - Mentee

Bidang : Kawalan Kualiti Berstatistik, Peramalan Statistik
No. Bilik : C31
No. Telefon : 096683337
Emel : norizan@umt.edu.my
dr-safiihProfesor Madya Dr. Muhamad Safiih Bin Lola
PhD (USM). MSc (UPM), BEc_Hons (UUM)
Profesor Madya
Penyelaras Program Sarjana Muda Sains (Statistik dan Data Analitik)

Bidang : Pemodelan Ekonometrik, Statistik Teguh
No. Bilik : A28
No.Telefon: 09-6683247
Emel : safiihmd@umt.edu.my
dr-roslanProfesor Madya Dr. Roslan Bin Hasni @ Abdullah
PhD (UPM). MSc (UKM), BSc (USM)
Profesor Madya
Penyelaras Latihan Industri Sarjana Muda Sains (Matematik Komputasi)

Tel ; 09-6683857
Emel : hroslan@umt.edu.my
Profesor Madya Dr. Gobithaasan Rudrusamy Profesor Madya Dr. Gobithaasan Rudrusamy
PhD, MSc, BSc (USM)
Profesor Madya
Penyelaras Program Luar / Hubungan Luar dan rakan Industri

No. Bilik : A23
No.Telefon : 09-6683534
Emel : gr@umt.edu.my
Dr. Hanafi Bin A. Rahim
PhD (UiTM), MSc (UKM), BSc (UiTM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Penyelidikan dan Inovasi

Bidang : Statistik Gunaan
No. Bilik : J9
No. Telefon : 09-6683626
Emel : hanafi@umt.edu.my
Dr. Ruwaidiah Binti Idris
PhD, MSc, BSc (UKM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Program Cakna Komuniti dan Pemindahan Ilmu

Bidang : Pemodelan Matematik
No. Bilik : J7
No.Telefon : 09-6683186
Emel : ruwaidiah@umt.edu.my
hasilahDr. Hassilah Binti Salleh
PhD (Oslo), MSc (UKM), BSc (KUSTEM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Komunikasi Media

Bidang : Analisis Stokastik Kewangan
No. Bilik : C15
No.Telefon : 09-6683380
Emel : hassilah@umt.edu.my
Dr. Fatimah Noor Binti Harun
PhD (Wollongong), MSc, BSc (USM)
Pensyarah Kanan


Bidang : Pemodelan Matematik
No. Bilik : N41
No. Telefon : 096683341
Emel : fnoor_hh@umt.edu.my
Dr. Chee Chew Seng
PhD (Auckland), MSc (Sheffield), BSc (UPM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Kualiti dan Audit

Bidang : Statistik Komputeran
No. Bilik : C13
No.Telefon : 096683619
Emel : chee@umt.edu.my
dr-auniDr. Auni Aslah Bin Mat Daud
PhD (Western Australia), BSc (UTM)
Pensyarah
Penyelaras Latihan Industri Sarjana Sains Matematik Komputasi

Bidang : Pemodelan Sistem Dinamik
No. Bilik : C26
Tel : 09-6683625
Emel : auni_aslah@umt.edu.my
dr-tarmimiDr. Ahmad Termimi Ab Ghani
DSc (Tohoku), MSc, MSc (KUSTEM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Alumni dan Kebolehpasaran Graduan

Bidang : Logik Matematik
No. Bilik : A3
Tel : 09-6683975
Emel : termimi@umt.edu.my
Ts. Dr. Mohamed Saifullah Hussin
PhD Eng Sc Tech, Engineering Science and Technology, 2015
M Sc, B Sc (UUM)
Pensyarah
Penyelaras Projek Ilmiah Tahun Akhir Sarjana Muda Sains (Matematik Komputasi)

Bidang :
No. Bilik :
Tel : 09-6683141
Emel : saifullah@umt.edu.my
dr-shalelaaDr. Shalela Binti Mohd Mahali
PhD (Western Australia ), MSc (UKM), BSc (KUSTEM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Kualiti dan Audit

Bidang : Pemodelan Matematik
No. Bilik : B19
No. Telefon : 09-6683976
Emel : shalela@umt.edu.my
Dr. Nur Aidya Hanum Binti Aizam
PhD (Curtin), Msc (UKM), BSc (UKM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Latihan dan Kompetensi / MoU/MoA

Bidang : Penyelidikan Operasi
No. Bilik : A24
Tel : 09-6683979
Emel : aidya@umt.edu.my
Dr. Nur Fadhilah Binti Ibrahim
PhD (Curtin), MSc, BSc (UTM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Siswazah

Bidang : Pengoptimuman Berangka
No. Bilik : 110
Tel : 09-6683717
Emel : fadhilah@umt.edu.my
dr-azwaniDr. Azwani Binti Alias
PhD (Loughborough), MSc, BSc (UTM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Siswazah

Bidang : Gelombang Linear dan Tak Linear
No. Bilik : 213
No. Telefon : 096683413
Emel : azwani.alias@umt.edu.my
drDr. Syerrina Binti Zakaria
PhD (USM), MSc, BSc (UKM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Latihan Industri Sarjana Muda Sains Matematik Kewangan

Bidang : Statistik Gunaan
No. Bilik : 4
No. Telefon : 096683681
Emel : syerrina@umt.edu.my
Dr. Ummu 'Atiqah Mohd Roslan
PhD (Exeter), MSc, BSc (UMT)
Pensyarah
Penyelaras Kelab PRISMA

Bidang : Sistem Dinamik
No. Bilik : 35
No.Telefon : 09-6683439
Emel : ummuatiqah@umt.edu.my
Dr. Nur Baini Binti Ismail
PhD (Bradford), MSc, BSc (USM)
Pensyarah
Penyelaras Penerbitan

No Bilik : No 5, Kabin biru
Bidang : Rekabentuk Geometri Berbantu Komputer
Tel : 09-6683873
Emel : baini@umt.edu.my
Dr. Chong Nyuk Sian
Ph.D.(uOttawa), MSc(USM), BSc(Hons)(USM)
Pensyarah
Penyelaras Program Baharu dan ICGPA

Bidang : Pemodelan Matematik Epidemiologi
Telefon :
Emel:nyuksian@umt.edu.my
Dr. Binyamin Yusoff
PhD (Barcelona), MSc, BSc (UMT)
Pensyarah
Penyelaras HIMMAT

No. Bilik : C 24
Bidang: Set kabur, Analisis keputusan
Telefon :09-6683316
Emel:binyamin@umt.edu.my
Dr. Loy Kak Choon
Ph.D.(uOttawa), MSc (USM), BSc (KUSTEM)
Pensyarah Kanan
Penyelaras Alumni dan Kebolehpasaran Graduan

Bidang : Kaedah Berangka untuk Persamaan Pembezaan
Telefon :
Emel:kakchoon@umt.edu.my
Dr. Mohamad Nazri b. Husin
Ph.D(UMT), MSc(USM), Bsc(Hons)(USM)
Pensyarah
Penyelaras Hal Ehwal Pelajar (HELP)

No. Bilik :
Bidang : Matematik Tulen dan Teori Graf.
emel : nazri.husin@umt.edu.my
Dr. Maharani Abu Bakar
Ph.D (Essex)UK, MSc (Gadjah Mada)Indonesia, BSc (Gadjah Mada)Indonesia
Matematik Gunaan
Pensyarah / Penyelaras Mobiliti dan Pengantarabangsaan

Bidang : Matematik Gunaan
No. Bilik :
No. Telefon :
Emel : maharani@umt.edu.my
Pn. Siti Madhihah Binti Abdul Malik
MSc (UKM), BSc (KUSTEM)
Pensyarah
Penyelaras Publisiti dan Promosi

Bidang : Permodelan Matematik
Telefon :09-6683734
Emel:madhihah@umt.edu.my
Nor Azlida Binti Aleng@Mohamad
MSc, BSc (UKM)
Pensyarah
Penyelaras Tugas Khas Hal Ehwal Akademik

No. Bilik : N 41
Bidang : Biostatistik dan Matematik Pengurusan
Telefon :09-6683744
Emel:azlida_aleng@umt.edu.my