Jawatankuasa Pengurusan

dadAHLI LEMBAGA PENGARAH UMT/ DEKAN /
Y. Bhg. Prof. Ts. Dato' Dr. Aziz bin Deraman
Tel: +609 6683155/3676
Emel: a.d@umt.edu.my
TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & HEP)
Prof. Madya Ts. Dr. Ahmad Shukri bin Mohd Noor
Tel: +609 6684515/+609 6683345
Emel: ashukri@umt.edu.my
dr-fattahTIMBALAN DEKAN (BAKAT & PENYELIDIKAN)
Profesor Madya Dr. Abd. Fatah Bin Wahab
Tel: +609 6683327
Emel:fatah@umt.edu.my
PENGERUSI
PROGRAM SARJANA SAINS KOMPUTER DAN SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT
Dr. Zuriana Binti Abu Bakar
PhD (Queensland), M.Sc. (UPM), B.Sc. (UTM)
No.Telefon: 096683988
Emel : zuriana@umt.edu.my
PENGERUSI PROGRAM SARJANA MATEMATIK , SARJANA PENDIDIKAN MATEMATIK DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN STATISTIK MARIN

Profesor Madya Dr. Zabidin Bin Salleh
PhD (UPM). MSc (USM0, BSc (Hons, DipEd (UM)
No. Telefon : 09-6683312
Emel ; zabidin@umt.edu.my
dr-imranPENGERUSI PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KEWANGAN)
Dr. Che Mohd Imran b. Che Taib
Tel: +609 6683759
Emel: imran@umt.edu.my
PENGERUSI
PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KOMPUTASI)
Dr. Ilyani Binti Abdullah
PhD (UTM), MSc, BSc (UKM)
No. Telefon : 09-6683476
Emel : ilyani@umt.edu.my
dr-masitahPENGERUSI
PROGRAM SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN)
Dr. Masita @ Masila binti Abdul Jalil
Tel: +609 6683274
Emel:masita@umt.edu.my
amir PENGERUSI PROGRAM SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN INFORMATIK MARITIM
Prof. Madya Ts. Dr. Amir b. Ngah
Tel: 096683463
Emel: amirnma@umt.edu.my
izham KETUA PENOLONG PENDAFTAR
En. Mohd Izham B. A Wahid
Tel : +09-6683555
Emel:mohdizham@umt.edu.my
azmiPENOLONG PENDAFTAR
En. Mohd Azmi Bin Mat Junoh
Tel : +09-6683367
Emel:azmi.mat@umt.edu.my