Sains Komputer

Profesor Ts. Dato` Dr. Aziz Bin Deraman
PhD (UMIST), M.App.Sci. (Glasgow), SmSn (Kep) (UKM)
Bidang Kepakaran : Kejuruteraan dan Pengurusan Perisian, Kualiti Perisian, Perancangan Strategik ICT & e-Komuniti
suzuriProfesor Ts. Dr. Muhammad Suzuri Bin Hitam
PhD (Leeds), B.Tech (Hons) (USM)
Bidang Kepakaran : Kecerdasan Buatan, Pemprosesan Imej dan Robotik
Profesor Ts. Dr. Noor Maizura Binti Mohamad Noor
PhD (Manchester), M.Sc., B.Sc.(UPM)
Bidang Kepakaran : Sistem Sokongan Keputusan, Sistem Maklumat
shukriProfesor Madya Ts. Dr. Ahmad Shukri Bin Mohd Noor
PhD (UTHM), MSc (KUSTEM), B.Sc. (Conventry)
Bidang Kepakaran : Pengkomputeran Teragih dan Sistem Maklumat
dr-masitahDr. Masita @ Masila Binti Abdul Jalil
PhD (UKM), M.Sc.,B.Eng. (Hons) (Warwick)
Bidang Kepakaran : Sistem Komputer dan Kejuruteraan Perisian
Profesor Madya Dr. Mohd Pouzi Bin Hamzah
PhD (UKM), M.Sc.(Glasgow), B.Sc.(UKM)
Bidang Kepakaran Capaian Maklumat
musProf. Madya Dr. Mustafa Bin Man
PhD (UTM), M.Sc., B.Sc. (UPM)
Bidang Kepakaran : Pangkalan Data
Profesor Madya Ts. Dr. Noraida Binti Haji Ali
PhD (UKM), M.IT., B.Sc.(Hons)(UKM)
Bidang Kepakaran : Kejuruteraan Perisian, Kaedah Formal
amirProfesor Madya Ts. Dr. Amir Bin Ngah
PhD (Durham), M.Sc. (UPM), B.Sc. (UTM)
Bidang Kepakaran : Kejuruteraan Perisian, Penyelenggaraan dan Pengujian Perisian
zurianaDr. Zuriana Binti Abu Bakar
PhD (Queensland), M.Sc. (UPM), B.Sc. (UTM)
Bidang Kepakaran : Interaksi Manusia dan Komputer
Ts. Dr. Rosmayati Binti Mohemad
PhD (UKM), M.Sc., B.Sc.(UTM)
Bidang Kepakaran : Sistem Sokongan Keputusan dan Sistem Maklumat
dr-nuralDr. Wan Nural Jawahir Binti Wan Yussof
Phd, M.Sc. (UMT), B.IT (KUSTEM)
Bidang Kepakaran : Pemprosesan Imej dan Capaian Imej BerasaskanKandungan
Dr. Rozniza Binti Ali
Ph.D (Stirling) (Scotland),M.Sc (UiTM), B.Sc. (KUSZA)
Bidang Kepakaran : Teknologi Maklumat, Sistem Maklumat Perniagaan
rbmDr. Rabiei Bin Mamat
Ph.D (UTHM) M.Sc. (KUSTEM), B.Sc.(UPM)
Bidang Kepakaran : Pangkalan Data Teragih dan Sistem Berprestasi Tinggi
Dr. Abdul Aziz K Abdul Hamid
PhD (UKM), M.IT (UKM), B.Sc. (Hons)(UKM)
Bidang Kepakaran : Kejuruteraan Perisian dan Pemprosesan Imej
Dr. Noor Hafhizah Abd Rahim
Ph.D (Bristol) UK, M.Sc(UM), B.Sc(UKM)
Bidang Kepakaran : Information,Computer and Communication Technology, Artificial Intelligence, Soft computing
Dr. Suryani Binti Ismail
MSc. (UPM), BSc. (Hons) (UKM)
Bidang Kepakaran : Sistem Maklumat dan Kejuruteraan Perisian
Dr. Farizah Binti Yunus
PhD (UTM), B. Eng (Telecommunication)(UTM), Dip. Eng (Communication)(UTM)
Bidang Kepakaran : Rangkaian / Networking

faizaDr. Faizah Binti Aplop
PhD (Concordia University, Montreal), MSc. in IT (UiTM), BSc.(Hons) in IS (UiTM), American Associate Degree (CIS) (MCC)
Bidang Kepakaran :Bioinformatik

noor-azlizaPn. Noor Azliza Binti Che Mat
M.IT, B.Sc. (Hons) (UKM)
Bidang Kepakaran : Sistem Maklumat
Ts. Arifah Che Alhadi
M.Sc., B.Sc. (UKM)
Bidang Kepakaran : Semantik Web dan Capaian maklumat
mdnorEn. Mohamad Nor Bin Hassan
M.Sc. (UiTM), B.Sc. (Liverpool)
Bidang Kepakaran : Kejuruteraan Perisian
En. Sumazly Sulaiman
MSc. (Cranfield), BSc. (Seoul National University)
Bidang Kepakaran : Rangkaian Komputer dan Telekomunikasi
En. Mohamad Aizat Bin Basir
M.Sc (UUM), B.IT (KUSTEM)
Pensyarah
Bidang Kepakaran :Kecerdesan Buatan dan Kejuruteraan Perisian