Pelantikan Jawatan Pentadbiran

Warga Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan merakamkan sekalung tahniah atas pelantikan jawatan Pentadbiran PPIMG kepada :

 • Profesor Madya Dr. Abdul Fatah b. Wahab
  Timbalan Dekan (Bakat dan Penyelidikan)

 

 

 

 • Profesor Madya Dr. Zabidin b. Salleh
  Pengerusi Program Ijazah Sarjana Matematik

 

 

 

 • Dr. Ilyani bt. Abdullah
  Pengerusi Program Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik Komputasi)

 

 

 

 • Dr. Rabiei b. Mamat
  Pengerusi Program Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Mudah Alih)