Karnival Penyelidikan Siswazah Informatik dan Matematik 2017

Program Karnival Penyelidikan Siswazah Informatik dan Matematik, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan telah diadakan pada 25 oktober 2017 sehingga 26 Oktober 2017.Karnival ini telah dirasmikan Oleh Profesor Madya Dr. Ahmad Shukri Mohd Noor, Timbalan Dekan (Akademik dan Hal ehwal Pelajar PPIMG). Pelbagai aktiviti akademik diadakan dalam bidang Informatik dan Matematik Gunaan, antaranya ialah :

 • Pembentangan Cadangan/Kemajuan Penyelidikan Pelajar
 • Pameran Poster Kepakaran Penyelidik PPIMG
 • Bengkel Kaedah Penyelidikan
  Research Methodology Workshop
  (Informatics)
  oleh Prof. Dr. Abdul Razak Hamdan
 • Bengkel Penulisan Artikel
  Article Writing Workshop
  Oleh Prof. Madya Dr. Roslan Bin Hasni @ Abdullah
  Forum ’Postgrads, we care!’
  Moderator: Dr. Ummu `Atiqah Mohd Roslan
  Panels:
  Prof. Dr. Abdul Razak Hamdan
  Prof. Madya Dr. Gobihasaan a/l Rudrusamy
 • Bengkel Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan
  Research Proposal Workshop
  Oleh Prof. Dr. Ghazali bin Sulong
 • Bengkel Kaedah Penyelidikan
  Research Methodology Workshop
  (Mathematics)
  Oleh Prof. Madya Dr. Abd. Fatah bin Wahab